thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 443 KOM
    Nhan đề: Phonétique essentielle du français / :

DDC 443
Tác giả CN Kamoun, Chanèze
Nhan đề Phonétique essentielle du français / : Niveau A1/A2 / Chanèze Kamoun. Delphine Ripaud
Thông tin xuất bản Paris : Les Editions Didier, 2016
Mô tả vật lý 215p. ; 26 cm.
Tùng thư 100%FLE la collection esentielle pour progresser en fr.
Tác giả(bs) CN Ripaud, Delphine
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(2): 000047985, 000048929
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122903
00214
00478A10E1D-866E-4460-8F37-5E0E0268D013
005202309190813
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9782278083398
039|a20230919081358|btintntd|c20230919080759|dtintntd|y20230919080712|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a443|bKOM
100 |aKamoun, Chanèze
245 |aPhonétique essentielle du français / : |bNiveau A1/A2 / |c Chanèze Kamoun. Delphine Ripaud
260 |aParis : |bLes Editions Didier, |c2016
300 |a215p. ; |c26 cm.
490 |a100%FLE la collection esentielle pour progresser en fr.
700 |aRipaud, Delphine
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(2): 000047985, 000048929
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000047985 Kho Tiếng Pháp 443 KOM Mượn về nhà 2
2 000048929 Kho Tiếng Pháp 443 KOM Mượn về nhà 1