Ngày đăng bài: 27/10/2018 15:09
Lượt xem: 22303
Ebooks của NXB Macmillan

Ebooks của NXB Macmillan là tập hợp nhiều cuốn sách ebook liên quan đến lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ do nhà xuất bản Palgrave Macmillan phát hành. Những cuốn sách ebook này cung cấp cho bạn đọc kiến thức phong phú về nhiều chủ đề như văn hóa, văn học, ngôn ngữ; đồng thời giúp bạn đọc phát triển các kỹ năng cần thiết ở môi trường đại học như kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng viết học thuật, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp. 

Bạn đọc sử dụng Ebooks: Click vào đây

Sau đó sử dụng User và Password dưới đây để đăng nhập : 

 

+ User: libhucfl@gmail.com

+ Password: Lib@hucfl