Ngày đăng bài: 05/03/2019 16:27
Lượt xem: 6095
Hướng Dẫn Truy Cập Sử Dụng Các Nguồn Tài Liệu Điện Tử

+ Bạn đọc vào Website thư viện http://lib.huflis.edu.vn

+ Nhập Mã bạn đọc và mật khẩu để đăng nhập ( yêu cầu bắt buộc)

 
1. Truy cập tài liệu có file CD/PDF:
 
Bước 1: Chọn vào mục “Tra cứu” sau đó chọn “Tìm lướt”, Chọn loại hình “Có bản mềm” và từ khóa là “Nhan đề” quyển sách, kích chọn “tìm kiếm”.
 
VD: Nhan đề “Beyond”

 

Bước 2: Click trực tiếp vào “nhan đề” cần tìm kiếm, kích chọn mục “Tài liệu số” để mở file mềm của tài liệu.

 

 
2. Cách truy cập các kho sách điện tử
Bạn đọc vào Website Thư viện http://lib.huflis.edu.vn
a. Ebook
Hiện tại thư viện có 2 kho sách điện tử là Ebooks tiếng Việt và Ebooks tiếng Anh.
 
 
+ Ebooks tiếng Việt: Chọn mục “Ebooks tiếng Việt” bạn kích chọn bản ebooks mà mình cần xem
 
+ Riêng kho Ebooks tiếng Anh, bạn đọc kích vào mũi tên xanh như ảnh trên để thấy được các Ebooks đang có, ngoài ra bạn đọc phải vào mục “HỖ TRỢ”  rồi chọn mục “Thông Tin Truy Cập Các Nguồn Tài Liệu Điện Tử ” để lấy username và password để truy cập 
 
 
 
 
b. Cơ sở dữ liệu điện tử
+ Đối với CSDL Proquest Central, bạn đọc dùng mạng nội bộ của trường để truy cập
 
 
c. Tạp chí điện tử
+ Đối với Tạp chí điện tử Gale Collection, bạn đọc  phải vào mục “HỖ TRỢ”  rồi chọn mục “Thông Tin Truy Cập Các Nguồn Tài Liệu Điện Tử ” để lấy username và password để truy cập 
 
 
d. Tài liệu nội sinh số hóa
 
 
+ Đối với tài liệu là Luận văn/ Luận án/ Báo cáo NCKH
 
Bạn đọc kích chọn vào Tên Tài liệu bạn đọc cần xem,
Ví dụ, khi kích chọn "Báo cáo NCKH", lúc đó giao diện Website sẽ xuất hiện nội dung "Tìm kiếm theo từ khóa", , bạn đọc chọn "Năm xb" mà bạn đọc cần tìm các tài liệu, kích vào tìm kiếm. Hiện tại thư viện đã số hóa các Báo cáo NCKH từ năm 2016 
 
 
 
Luận văn đã được số hóa từ năm 2010
Hiện tại có Luận văn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung được ký hiệu mã như sau:
* Tiếng Anh có luận văn:
+ Phương pháp giảng dạy:TA/PPGD
+ Ngôn ngữ đối chiếu:NNĐC
+ Ngôn ngữ:TA/NN
*Tiếng Pháp có luận văn:
+Phương pháp giảng dạy:TP/PPGD
*Tiếng Trung có luận văn:
+Ngôn ngữ:TTR/NN
Trong quá trình "Tìm kiếm theo từ khóa", bạn đọc chọn "Mọi trường" và gắn thêm mã ký hiệu ở trên theo từng Ngôn ngữ để tìm tài liệu, Ngoài ra bạn đọc có thể kết hợp thêm "năm xb".
 
Luận án đã được số hóa từ năm 2018
 
 
 
Khóa luận đã được số hóa từ năm 2020
Hiện tại Khóa Luận được số hóa theo Khoa với mã ký hiệu như sau:
*Tiếng Anh bao gồm:
+ Phương pháp giảng dạy:TA/PPGD
+ Ngôn ngữ:TA/NN
+ Văn học:TA/VHO
+ Văn hóa:TA/VHA
+Dịch:TA/D
+Kỹ năng tổng hợp:TA/KNTH
*Tiếng Trung:TTR
*Tiếng Pháp:TP
*Tiếng Nhật:TNH
*Tiếng Hàn:TH
*Tiếng Việt:TV
*Tiếng Nga:TNG
Trong quá trình "Tìm kiếm theo từ khóa", bạn đọc chọn "Mọi trường" và gắn thêm mã ký hiệu ở trên theo từng Ngôn ngữ để tìm tài liệu, Ngoài ra bạn đọc có thể kết hợp thêm "năm xb".