Ngày đăng bài: 12/06/2020 15:09
Lượt xem: 7407
Học liệu mở tiếng Anh

1. Esl-lab, vừa nghe vừa làm trắc nghiệm
http://www.esl-lab.com/
2. Train Your Accent, kho tiếng Anh đa chất giọng
http://www.trainyouraccent.com/
3. Elllo, thư viện nghe trực tuyến
http://www.elllo.org/
4. Eslfast, vừa luyện nghe vừa học hỏi về văn hóa, nhân vật
https://www.eslfast.com/
5. Mỗi tuần một bài báo với EnglishClub
https://edition.englishclub.com/listening-news/
Một số trang nổi tiếng khác
7. 
http://learningenglish.voanews.com/)
8. 
http://www.bbc.com/
9. http://lyricstraining.com/

10. Khơi dậy đam mê học tiếng Anh
https://www.youtube.com/user/learnexmumbai
11. Học nghe
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
12. Tự chọn giáo viên
https://www.youtube.com/user/engvidenglish
13. Luyện giọng – phát âm
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish?feature=watch
14. Luyện giao tiếp chuẩn bản ngữ
https://www.youtube.com/user/tienganhlangmaster
15. Học từ vựng chuyên ngành với animations sinh động
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA
15. Học từ vựng, idioms và phrasal verbs
https://www.youtube.com/user/ESLbasics
16. Học với gia sư, video có slides và đồ họa sống động
https://www.youtube.com/user/JenniferESL?feature=watch
17. Video ngắn, theo chủ đề
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink
18. Giải quyết nỗi lo Pronunciation
https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal
19. Phát âm cơ bản giọng UK
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
20. Phát âm giọng Mỹ
https://www.youtube.com/user/sozoexchange
21. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống thực
https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

 

Cùng chuyên mục