Giờ phục vụ

- Các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6):

                 7h30-17h00

-  Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ quốc gia.

+ Nghỉ mỗi tháng 01 ngày làm nghiệp vụ (sẽ có thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử thư viện và các bảng thông báo tại thư viện).

Tìm kiếm