thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 448.076 DUP
    Nhan đề: Le DELF 100% réussite, A2 /

DDC 448.076
Tác giả CN Dupleix, Dorothée
Nhan đề Le DELF 100% réussite, A2 / Dorothée Dupleix, Catherine Houssa et Maria Rabin
Lần xuất bản 2e éd.
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2021
Mô tả vật lý 159 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Houssa, Catherine
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(3): 000047987-8, 000047990
  • Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00122905
0021
004F0280A8D-E7A7-4E48-866B-4CA1201DBD3F
005202309190823
008081223s2021 vm| fre
0091 0
020 |a9782278086269
039|y20230919082303|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bDUP
1001 |aDupleix, Dorothée
24510|aLe DELF 100% réussite, A2 / |cDorothée Dupleix, Catherine Houssa et Maria Rabin
250|a2e éd.
260 |aParis : |bDidier, |c2021
300 |a159 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|eCD
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
650|a Français (langue) -- Manuels pour allophones
653 |aĐề kiểm tra
693|aCD
7001 |aHoussa, Catherine
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(3): 000047987-8, 000047990
8561|uhttp://lib.huflis.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18258thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000047988 Kho Tiếng Pháp 448.076 DUP Mượn về nhà 3
2 000047987 Kho Tiếng Pháp 448.076 DUP Mượn về nhà 2
3 000047990 Kho Tiếng Pháp 448.076 DUP Mượn về nhà 1