thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 448.076 GIR
    Nhan đề: Le DELF 100% réussite, B1 /

DDC 448.076
Tác giả CN Girardeau, Bruno
Nhan đề Le DELF 100% réussite, B1 / Bruno Girardeau, Émilie Jacament, Marie Warzecha Salin.
Lần xuất bản 2e éd.
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2021
Mô tả vật lý 202 p. : ill. en coul. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)
Thuật ngữ chủ đề Français (langue) -- Manuels pour allophones
Từ khóa tự do Đề kiểm tra
Tác giả(bs) CN Jacament, Émilie
Tác giả(bs) CN Salin, Marie
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(3): 000047982, 000047992, 000047994
  • Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00122906
0021
004E9612966-E358-4489-A1FF-29AB0BED0586
005202309190833
008081223s2021 vm| fre
0091 0
020 |a9782278102532
039|y20230919083336|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a448.076|bGIR
1001 |aGirardeau, Bruno
24510|aLe DELF 100% réussite, B1 / |cBruno Girardeau, Émilie Jacament, Marie Warzecha Salin.
250|a2e éd.
260 |aParis : |bDidier, |c2021
300 |a202 p. : |b ill. en coul. ; |c27 cm.|eCD
650 |aDiplôme d'études en langue française
650 |aFrançais (langue)
650|a Français (langue) -- Manuels pour allophones
653 |aĐề kiểm tra
693|aCD
7001 |aJacament, Émilie
7001|aSalin, Marie
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(3): 000047982, 000047992, 000047994
8561|uhttp://lib.huflis.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/biasachtiengphap/18260thumbimage.jpg
890|a3|c0|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000047994 Kho Tiếng Pháp 448.076 GIR Mượn về nhà 3
2 000047992 Kho Tiếng Pháp 448.076 GIR Mượn về nhà 2
3 000047982 Kho Tiếng Pháp 448.076 GIR Mượn về nhà 1