thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 370 DIC
    Nhan đề: Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, /

DDC 370
Nhan đề Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, / sous la direction de CUQ Jean- Pierre
Thông tin xuất bản Paris : CLE international., 2003
Mô tả vật lý 303p. ; 25cm.
Tác giả(bs) CN CUQ, Jean- Pierre
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(2): 000048922-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122907
00214
00429566520-CF17-488C-8E11-3E5A5E7201EE
005202309190846
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |a9782090339727
039|a20230919084649|btintntd|y20230919084601|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a370|bDIC
245 |aDictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, / |csous la direction de CUQ Jean- Pierre
260 |aParis : |bCLE international., |c2003
300 |a303p. ; |c25cm.
700 |aCUQ, Jean- Pierre
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(2): 000048922-3
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000048923 Kho Tiếng Pháp 370 DIC Mượn về nhà 2
2 000048922 Kho Tiếng Pháp 370 DIC Mượn về nhà 1