thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 370 CON
    Nhan đề: Cadre européen de référence pour les langues: apprendre, évaluer et enseigner /

DDC 370
Tác giả TT Conseil de l'Europe
Nhan đề Cadre européen de référence pour les langues: apprendre, évaluer et enseigner / Conseil de l'Europe
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2005
Mô tả vật lý 205p. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(3): 000047984, 000047986, 000048908
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122910
00214
004663CFAF2-E26F-4F37-AC34-F3A4D559C29F
005202309190912
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |a9782278058136
039|a20230919091233|btintntd|y20230919091139|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
082 |a370|bCON
110 |aConseil de l'Europe
245 |aCadre européen de référence pour les langues: apprendre, évaluer et enseigner / |cConseil de l'Europe
260 |aParis : |bDidier, |c2005
300 |a205p. ; |c30 cm.|e1 DVD
653 |aPhương pháp giảng dạy
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(3): 000047984, 000047986, 000048908
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000047984 Kho Tiếng Pháp 370 CON Mượn về nhà 3
2 000047986 Kho Tiếng Pháp 370 CON Mượn về nhà 2
3 000048908 Kho Tiếng Pháp 370 CON Mượn về nhà 1