thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: NGU
    Nhan đề: Giáo trình Phương pháp dạy kỹ năng ngôn ngữ :

DDC NGU
Tác giả CN Nguyễn, Quang Thuấn
Nhan đề Giáo trình Phương pháp dạy kỹ năng ngôn ngữ : Cours de Méthodologie de l'enseignement des compétences linguistiques / Nguyễn, Quang Thuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội., 2005
Mô tả vật lý 130tr. ; 28 cm.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122912
00214
004C6F08CAB-E994-4D9B-96D5-86212FCAC6DC
005202309191418
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20230919141857|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |afre
044 |a370
082 |aNGU
100 |aNguyễn, Quang Thuấn
245 |aGiáo trình Phương pháp dạy kỹ năng ngôn ngữ : |bCours de Méthodologie de l'enseignement des compétences linguistiques / |cNguyễn, Quang Thuấn
260 |aHà Nội : |bNXB Đại Học Quốc gia Hà Nội., |c2005
300 |a130tr. ; |c28 cm.
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào