thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 495.781 NGU
    Nhan đề: Giáo trình từ vựng học tiếng nhật /

DDC 495.781
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương Trà
Nhan đề Giáo trình từ vựng học tiếng nhật / Nguyễn Thị Hương Trà, (Ch.B), Trần Diễm Hà, Trần Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2023
Mô tả vật lý 124tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng nhật
Thuật ngữ chủ đề Từ vựng
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Từ vựng
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(2): 000051537-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123185
00214
0041AA64FCB-1732-4AD0-9BAD-7D0790008C2B
005202406271619
008240627s2023 vm jpn
0091 0
020 |a9786043994681
039|y20240627161933|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a495.781|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Hương Trà
245 |aGiáo trình từ vựng học tiếng nhật / |cNguyễn Thị Hương Trà, (Ch.B), Trần Diễm Hà, Trần Thị Thu Hà
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2023
300 |a124tr. ; |c30cm.|ehình vẽ
650 |aTiếng nhật
650 |aTừ vựng
650 |aGiáo trình
653 |aTừ vựng
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(2): 000051537-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000051537 Kho Tiếng Nhật 495.781 NGU Mượn về nhà 2
2 000051538 Kho Tiếng Nhật 495.781 NGU Mượn về nhà 1