thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 952.00711 NGU
    Nhan đề: Giáo trình tìm hiểu nước nhật hiện đại - khái quát về đất nước Nhật bản /

DDC 952.00711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương Trà
Nhan đề Giáo trình tìm hiểu nước nhật hiện đại - khái quát về đất nước Nhật bản / Nguyễn Thị Hương Trà...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2023
Mô tả vật lý 132tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Đất nước học
Thuật ngữ chủ đề Nhật Bản
Từ khóa tự do Văn hóa xã hội
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(2): 000048359, 000048486
000 00000nam#a2200000u##4500
00123187
00214
00405391041-EF17-414F-81EB-89CB97004108
005202406281041
008240628s2023 vm jpn
0091 0
020 |a9786043996517
039|a20240628104115|bthuytt|y20240628103941|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a952.00711|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Hương Trà
245 |aGiáo trình tìm hiểu nước nhật hiện đại - khái quát về đất nước Nhật bản / |cNguyễn Thị Hương Trà...
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2023
300 |a132tr. ; |c27cm.
650 |aĐất nước học
650 |aNhật Bản
653 |aVăn hóa xã hội
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(2): 000048359, 000048486
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000048486 Kho Tiếng Nhật 952.00711 NGU Mượn về nhà 2
2 000048359 Kho Tiếng Nhật 952.00711 NGU Mượn về nhà 1