thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 370 PHAN
    Nhan đề: Giáo trình đánh giá và thiết kế bài trắc nghiệm : Evaluation et Conception des tests /

DDC 370
Tác giả CN Phan, Thị Kim Liên
Nhan đề Giáo trình đánh giá và thiết kế bài trắc nghiệm : Evaluation et Conception des tests / Phan Thị Kim Liên, Hoàng Thị Thu Hạnh (Đồng chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2023
Mô tả vật lý 109tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do TLBB
Khoa Khoa Tiếng Pháp_TP
Ngành Sư phạm Tiếng Pháp_7140233
Môn học PHAB173_Chuyên đề II: PPDH IX - Đánh giá và thiết kế bài trắc nghiệm
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Thu Hạnh
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Pháp(5):000051281, 000051380, 000051517, 000051533, 000051946
000 00000nad#a2200000ua#4500
00123190
00214
004AC5CD336-B318-44EC-B2F7-9FEE049F420A
005202407031634
008240620s2023 vm fre
0091 0
020 |a9786043995039
039|a20240703163456|bhuongttt|c20240701092925|dtintntd|y20240701092148|ztintntd
040 |aHUCFL
041 |aFRE
082 |a370|bPHAN
100 |aPhan, Thị Kim Liên
245 |aGiáo trình đánh giá và thiết kế bài trắc nghiệm : Evaluation et Conception des tests / |cPhan Thị Kim Liên, Hoàng Thị Thu Hạnh (Đồng chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2023
300 |a109tr. ; |c27 cm.
650 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTLBB
690|aKhoa Tiếng Pháp_TP
691|aSư phạm Tiếng Pháp_7140233
692|aPHAB173_Chuyên đề II: PPDH IX - Đánh giá và thiết kế bài trắc nghiệm
700|aHoàng, Thị Thu Hạnh
700|aPhạm, Thị Tuyết Nhung
852|a100|bKho Tiếng Pháp|j(5):000051281, 000051380, 000051517, 000051533, 000051946
890|a5|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000051380 Kho Tiếng Pháp 370 PHAN Mượn về nhà 5
2 000051517 Kho Tiếng Pháp 370 PHAN Mượn về nhà 4
3 000051946 Kho Tiếng Pháp 370 PHAN Mượn về nhà 3
4 000051281 Kho Tiếng Pháp 370 PHAN Mượn về nhà 2
5 000051533 Kho Tiếng Pháp 370 PHAN Mượn về nhà 1