thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.92280 LIE
    Nhan đề: Giáo trình Tiếng việt trình độ A: Dành cho người nước ngoài /

DDC 495.92280
Tác giả CN Liêu, Thị Thanh Nhàn
Nhan đề Giáo trình Tiếng việt trình độ A: Dành cho người nước ngoài / Liêu Thị Thanh Nhàn(Ch.B) Đỗ Thị Xuân Dung, Lê Lâm Thi
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2023
Mô tả vật lý 181tr. ; 28cm.
Thuật ngữ chủ đề Người nước ngoài
Thuật ngữ chủ đề Tiếng việt 2
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Địa chỉ 100Kho Tiếng Việt(2): 000048358, 000048600
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123193
0021
0044402C1B8-0BC7-44BA-BB6D-7A88BE230068
005202407011539
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043996173
039|y20240701153905|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aVie
082 |a495.92280|bLIE
100 |aLiêu, Thị Thanh Nhàn
245 |aGiáo trình Tiếng việt trình độ A: Dành cho người nước ngoài / |cLiêu Thị Thanh Nhàn(Ch.B) Đỗ Thị Xuân Dung, Lê Lâm Thi
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2023
300 |a181tr. ; |c28cm.
650 |aNgười nước ngoài
650 |aTiếng việt 2
650 |aGiáo trình
852|a100|bKho Tiếng Việt|j(2): 000048358, 000048600
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000048600 Kho Tiếng Việt 495.92280 LIE Mượn về nhà 2
2 000048358 Kho Tiếng Việt 495.92280 LIE Mượn về nhà 1