thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 491.7 SOV
    Nhan đề: Современный Вьетнам : справочник / Sovremennyĭ Vʹetnam : spravochnik

DDC 491.7
Nhan đề Современный Вьетнам : справочник / Sovremennyĭ Vʹetnam : spravochnik
Thông tin xuất bản Moskva : Форум, 2015
Mô tả vật lý 366tr. ; cm.
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nga(2): 000051444, 000051458
000 00000nam#a2200000u##4500
00123194
0021
00482144B33-94F0-4E5E-A4BE-53FE8DA4AC04
005202407051551
008240705s2015 vm rus
0091 0
020 |a9785819906392
039|y20240705155158|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aRUS
082 |a491.7|bSOV
245 |aСовременный Вьетнам : справочник / Sovremennyĭ Vʹetnam : spravochnik
260 |aMoskva : |bФорум, |c2015
300 |a366tr. ; |ccm.|e1CD
852|a100|bKho Tiếng Nga|j(2): 000051444, 000051458
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000051444 Kho Tiếng Nga 491.7 SOV Mượn về nhà 2
2 000051458 Kho Tiếng Nga 491.7 SOV Mượn về nhà 1