thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 LE-T
    Nhan đề: THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCES AND VOCABULARY LEARNING STRATEGIES OF EFL UNIVERSITY STUDENTS /

DDC 418
Tác giả CN Lê, Thị Tuyết Hạnh
Nhan đề THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCES AND VOCABULARY LEARNING STRATEGIES OF EFL UNIVERSITY STUDENTS / Lê, Thị Tuyết Hạnh; Lê, Phạm Hoài Hương
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 183Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Lê, Phạm Hoài Hương
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000045866
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119257
00212
004F48160F1-EAD1-46E9-B4DB-FE7685C2E58D
005202010060842
008081223s2018 vm| eng
0091 0
039|a20201006084229|bhoatd|c20201005074946|dhoatd|y20200921100919|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bLE-T
100 |aLê, Thị Tuyết Hạnh
245 |aTHE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCES AND VOCABULARY LEARNING STRATEGIES OF EFL UNIVERSITY STUDENTS / |cLê, Thị Tuyết Hạnh; Lê, Phạm Hoài Hương
260 |aHuế, |c2018
300 |a183Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aLê, Phạm Hoài Hương|cAssoc. Prof.Dr|eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000045866
890|a1|c1|b0|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000045866 Kho Tiếng Anh 418 LE-T Đọc tại chỗ 1