thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 LE-T
    Nhan đề: IMPLEMENTING THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES AT TERTIARY LEVEL IN VIETNAM: GENERAL ENGLISH TEACHERS' PERCEPTIONS AND RESPONSES = ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CƠ BẢN /

DDC 418
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Hải
Nhan đề IMPLEMENTING THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES AT TERTIARY LEVEL IN VIETNAM: GENERAL ENGLISH TEACHERS' PERCEPTIONS AND RESPONSES = ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CƠ BẢN / Lê Thị Thanh Hải; Phạm Thị Hồng Nhung
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 177Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000045830, 000045835
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119270
00212
0040CAE77C8-1CFC-4043-81D3-768B216C25A3
005202010061015
008081223s2019 vm| eng
0091 0
039|a20201006101509|bhoatd|c20201006085844|dhuongttt|y20200922091846|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bLE-T
100 |aLê, Thị Thanh Hải
245 |aIMPLEMENTING THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES AT TERTIARY LEVEL IN VIETNAM: GENERAL ENGLISH TEACHERS' PERCEPTIONS AND RESPONSES = ỨNG DỤNG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ PHẢN HỒI CỦA GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CƠ BẢN / |cLê Thị Thanh Hải; Phạm Thị Hồng Nhung
260 |aHuế, |c2019
300 |a177Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aPhạm, Thị Hồng Nhung|cAssoc. Prof. Dr.|eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000045830, 000045835
890|a2|c1|b0|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000045830 Kho Tiếng Anh 418 LE-T Đọc tại chỗ 2
2 000045835 Kho Tiếng Anh 418 LE-T Đọc tại chỗ 1