thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 TRA
    Nhan đề: TEACHERS’ AND STUDENTS’ BELIEFS ABOUT CLASSROOM INTERACTIONS IN NON-ENGLISH MAJORED LARGE CLASSES IN HO CHI MINH CITY = NIỀM TIN CỦA GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC Ở CÁC LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN CÓ SĨ SỐ ĐÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH /

DDC 418
Tác giả CN Trần, Thị Thanh Thương
Nhan đề TEACHERS’ AND STUDENTS’ BELIEFS ABOUT CLASSROOM INTERACTIONS IN NON-ENGLISH MAJORED LARGE CLASSES IN HO CHI MINH CITY = NIỀM TIN CỦA GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC Ở CÁC LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN CÓ SĨ SỐ ĐÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH / Trần, Thị Thanh Thương; Lê, Phạm Hoài Hương
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 225Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Lê, Phạm Hoài Hương
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000045820, 000045880
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119271
00212
0043F606BBF-D2AA-4B4C-A770-B4891E30E8C2
005202010061023
008081223s2018 vm| eng
0091 0
039|a20201006102346|bhoatd|c20201006101902|dhoatd|y20200922092730|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bTRA
100 |aTrần, Thị Thanh Thương
245 |aTEACHERS’ AND STUDENTS’ BELIEFS ABOUT CLASSROOM INTERACTIONS IN NON-ENGLISH MAJORED LARGE CLASSES IN HO CHI MINH CITY = NIỀM TIN CỦA GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC Ở CÁC LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN CÓ SĨ SỐ ĐÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH / |cTrần, Thị Thanh Thương; Lê, Phạm Hoài Hương
260 |aHuế, |c2018
300 |a225Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aLê, Phạm Hoài Hương|cAssoc. Prof. Dr.|eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000045820, 000045880
890|a2|c1|b0|d22
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000045880 Kho Tiếng Anh 418 TRA Đọc tại chỗ 2
2 000045820 Kho Tiếng Anh 418 TRA Đọc tại chỗ 1