thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 CHA
    Nhan đề: INTEGRATING CULTURE INTO TEACHING ENGLISH AT UPPER SECONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, VIET NAM = TÍCH HỢP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Ở TRÀ VINH, VIỆT NAM /

DDC 418
Tác giả CN Châu, Thị Hoàng Hoa
Nhan đề INTEGRATING CULTURE INTO TEACHING ENGLISH AT UPPER SECONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, VIET NAM = TÍCH HỢP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Ở TRÀ VINH, VIỆT NAM / Châu, Thị Hoàng Hoa; Trương, Viên
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 146Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Trương, Viên
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000045826
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119274
00212
004276C8416-25D4-4348-B0B9-5AD49449E211
005202010061023
008081223s2019 vm| eng
0091 0
039|a20201006102332|bhoatd|c20201006102029|dhoatd|y20200922094945|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bCHA
100 |aChâu, Thị Hoàng Hoa
245 |aINTEGRATING CULTURE INTO TEACHING ENGLISH AT UPPER SECONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, VIET NAM = TÍCH HỢP VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Ở TRÀ VINH, VIỆT NAM / |cChâu, Thị Hoàng Hoa; Trương, Viên
260 |aHuế, |c2019
300 |a146Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aTrương, Viên|cAssoc. Prof. |eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000045826
890|a1|c1|b0|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000045826 Kho Tiếng Anh 418 CHA Đọc tại chỗ 1