thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 CHA
    Nhan đề: INTEGRATING MULTIPLE INTELLIGENCES-BASED ACTIVITIES INTO TEACHING SPEAKING SKILLS TO EFL LEARNERS = TÍCH HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ /

DDC 418
Tác giả CN Châu, Văn Đôn
Nhan đề INTEGRATING MULTIPLE INTELLIGENCES-BASED ACTIVITIES INTO TEACHING SPEAKING SKILLS TO EFL LEARNERS = TÍCH HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ / Châu, Văn Đôn; Trương, Viên
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 232Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Trương, Viên
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(1): 000045854
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119278
00212
00485396215-0FA5-4853-ACDD-9AD1658754E1
005202010061022
008081223s2019 vm| eng
0091 0
039|a20201006102304|bhoatd|c20201006085203|dhoatd|y20200922100833|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bCHA
100 |aChâu, Văn Đôn
245 |aINTEGRATING MULTIPLE INTELLIGENCES-BASED ACTIVITIES INTO TEACHING SPEAKING SKILLS TO EFL LEARNERS = TÍCH HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ / |cChâu, Văn Đôn; Trương, Viên
260 |aHuế, |c2019
300 |a232Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aTrương, Viên|cAssoc. Prof. |eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(1): 000045854
890|a1|c1|b0|d18
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000045854 Kho Tiếng Anh 418 CHA Mượn về nhà 1