thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 PHA
    Nhan đề: AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF SYNCHRONOUS COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION ON LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS IN VIETNAM = NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA GIAO TIẾP CÙNG THỜI ĐIỂM QUA TRUNG GIAN MÁY TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM /

DDC 418
Tác giả CN Phạm, Đặng Trâm Anh
Nhan đề AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF SYNCHRONOUS COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION ON LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS IN VIETNAM = NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA GIAO TIẾP CÙNG THỜI ĐIỂM QUA TRUNG GIAN MÁY TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM / Phạm, Đặng Trâm Anh; Trần, Văn Phước; Nguyễn, Văn Long
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 230Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Phước
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Long
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000046571, 000046579
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119279
00212
004B772110F-7CFD-4096-8E33-6A44488B161F
005202010061024
008081223s2019 vm| eng
0091 0
039|a20201006102444|bhoatd|c20201006085123|dhoatd|y20200922103408|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bPHA
100 |aPhạm, Đặng Trâm Anh
245 |aAN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF SYNCHRONOUS COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION ON LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS IN VIETNAM = NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA GIAO TIẾP CÙNG THỜI ĐIỂM QUA TRUNG GIAN MÁY TÍNH ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM / |cPhạm, Đặng Trâm Anh; Trần, Văn Phước; Nguyễn, Văn Long
260 |aHuế, |c2019
300 |a230Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aTrần, Văn Phước|cAssoc. Prof. Dr.|eSUPERVISORS
700|aNguyễn, Văn Long|cAssoc. Prof. Dr.|eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000046571, 000046579
890|a2|c1|b0|d31
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000046571 Kho Tiếng Anh 418 PHA Đọc tại chỗ 2
2 000046579 Kho Tiếng Anh 418 PHA Đọc tại chỗ 1