Ngày đăng bài: 04/11/2022 11:25
Lượt xem: 10502

1. Mục đích khảo sát

          Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và nhu cầu đổi mới giáo dục đại học, Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành khảo sát thu thập ý kiến bạn đọc về mức độ đáp ứng của thư viện trong năm học 2021-2022. Trên cở sở kết quả khảo sát, Trung tâm có thể đưa ra những kế hoạch hành động phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trong năm học 2022-2023.

2. Đối tượng khảo sát

          Khảo sát được tiến hành với sự tham gia của 1421 bạn đọc là sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

3. Nội dung khảo sát

          Bảng khảo sát gồm hai phần chính: phần thông tin chung về bạn đọc bao gồm đối tượng độc giả, đơn vị học tập/công tác, năm học v.v và phần khảo sát chính. Phần khảo sát gồm hai nội dung: 1) thực trạng sử dụng Thư viện của bạn đọc trong năm học 2021-2022 bao gồm tần suất và mục đích đến Thư viện, tần suất và mục đích truy cập cổng thông tin Thư viện, và các loại hình tài liệu mà bạn đọc quan tâm; 2) đánh giá của bạn đọc về các mặt hoạt động của Thư viện bao gồm cơ sở vật chất, nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ thông tin, và thái độ phục vụ của cán bộ Thư viện.

4. Tổ chức khảo sát

          Việc khảo sát được tiến hành theo hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Bảng khảo sát giấy được phát cho bạn đọc đến Thư viện để trả lời trực tiếp. Ngoài ra, một bảng khảo sát điện tử được thiết kế trên Google Form cũng được gửi đến độc giả của Thư viện qua thông qua đầu mối là Phòng CTSV, và được thông báo trên trang Facebook của Thư viện. Thời gian khảo sát kéo dài từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022, với 1432 phản hồi từ phía bạn đọc.

5. Phương pháp phân tích số liệu

          Đối với số liệu thu được từ các câu hỏi trắc nghiệm, phương pháp thống kê toán học với tham số tỷ lệ % được sử dụng để xử lý các số liệu, còn đối với câu hỏi mở, phản hồi của bạn đọc được tổng hợp và phân loại thành các nội dung chính có liên quan với nhau.

6. Kết quả khảo sát:

Bạn đọc xem chi tiết kết quả khảo sát trong link sau: https://tinyurl.com/mrya46v2