Ngày đăng bài: 17/06/2020 14:58
Lượt xem: 39785
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN MỞ CỬA PHÒNG TỰ HỌC

Bạn đọc thân mến,

Qua một thời gian theo dõi tần suất bạn đọc sử dụng Phòng tự học tại Tầng 1, Tòa nhà Thư viện vào dịp cuối tuần, cán bộ Thư viện nhận thấy đa số bạn đọc đến Phòng tự học vào Thứ 7, số lượng bạn đọc đến Phòng tự học vào Chủ nhật rất ít (chỉ dao động 0-2 bạn).

Vì vậy, Thư viện thông báo đến bạn đọc việc điều chỉnh thời gian mở cửa Phòng tự học như sau:

+ Thời gian mở cửa: 7h30 - 17h00

+ Từ Thứ 2 đến Thứ 7 trong thời gian năm học.

Vậy, bạn đọc theo dõi để tiện cho việc sử dụng sau này!