thông tin biểu ghi
  • Giáo trình mới
  • Ký hiệu PL/XG: 306 NGU
    Nhan đề: Giáo trinh văn hóa văn minh nhật bản /

DDC 306
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương Trà
Nhan đề Giáo trinh văn hóa văn minh nhật bản / Nguyễn Thị Hương Trà, Fukushima Yasumasa
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2019
Mô tả vật lý 138tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn minh
Thuật ngữ chủ đề Nhật bản
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa
Địa chỉ 100Kho Tiếng Nhật(3): 000048493, 000051598, 000051622
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123186
00214
0049CD15A20-9E17-42BA-BC07-24BB4C81C646
005202406280924
008240628s2019 vm jpn
0091 0
020 |a9786049742521
039|y20240628092428|zthuytt
040 |aHUCFL
041 |aJPN
082 |a306|bNGU
100 |aNguyễn, Thị Hương Trà
245 |aGiáo trinh văn hóa văn minh nhật bản / |cNguyễn Thị Hương Trà, Fukushima Yasumasa
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2019
300 |a138tr. ; |ccm.
650 |aVăn minh
650 |aNhật bản
650 |aVăn hóa
653 |aVăn hóa
852|a100|bKho Tiếng Nhật|j(3): 000048493, 000051598, 000051622
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000051598 Kho Tiếng Nhật 306 NGU Mượn về nhà 3
2 000048493 Kho Tiếng Nhật 306 NGU Mượn về nhà 2
3 000051622 Kho Tiếng Nhật 306 NGU Mượn về nhà 1