Ngày đăng bài: 08/01/2016 09:54
Lượt xem: 17069
Dịch vụ thư viện

Dịch vụ miễn phí

1.Đọc tại chỗ

Áp dụng đối với Khóa luận, Luận văn, Luận án, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Từ điển, Bách khoa toàn thư và tài liệu có ghi chú được phép đọc tại chỗ.

2.Mượn tài liệu về nhà

Bạn đọc có thể mượn tài liệu về nhà đối với các tài liệu được mượn về. Thời gian mượn và số lần gia hạn tài liệu được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng bạn đọc

Số lượng tài liệu

Thời gian mượn

Số lần gia hạn

Thời gian gia hạn

Viên chức, người lao  động,   học viên, nghiên cứu sinh

5 cuốn/lần

14 ngày

1 lần

7 ngày

Học sinh, sinh viên

3 cuốn/lần

14 ngày

1 lần

7 ngày

 

3.Đăng ký mượn trước tài liệu

Bạn đọc truy cập vào tài khoản cá nhân tại Cổng Thông tin điện tử Thư viện để đặt trước tài liệu cần mượn theo hướng dẫn đăng ký mượn trước tài liệu.

4.Sử dụng tài liệu điện tử

a.Bạn đọc được cấp quyền truy cập tài liệu điện tử qua tài khoản cá nhân;

b.Bạn đọc được đọc online miễn phí tất cả các tài liệu điện tử hiện có.

5.Hình thức gia hạn tài liệu

Bạn đọc có thể gia hạn tài liệu mượn bằng những hình thức:

- Gia hạn trực tiếp tại Thư viện;

- Qua điện thoại: 0234.3828435;

- Qua tài khoản bạn đọc tại Cổng thông tin điện tử Thư viện http://lib.huflis.edu.vn

- Qua email: dhnn_tttv@hueuni.edu.vn hoặc Facebook HUFLIS.Library

6.Hình thức xử lý vi phạm quy định mượn trả tài liệu

Bạn đọc vi phạm quy định sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Mức độ xử phạt được quy định như sau:

Đối tượng

Trường hợp vi phạm

Hình thức xử phạt

 

Toàn thể bạn đọc

Cho người khác mượn thẻ sinh viên

Lần 1: Đình chỉ quyền mượn tài liệu 10 ngày

Lần 2: Đình chỉ quyền mượn tài liệu 30 ngày

Lần 3: Khóa thẻ vĩnh viễn

Trả tài liệu trễ hạn

Nộp phạt 5.000đ/tài liệu/ngày

Làm hư hỏng tài liệu

Nộp phí biên mục hoặc tu bổ 10.000đ/tài liệu

 

Làm mất tài liệu

 

- Đền tài liệu mới đúng số ISBN + 10.000đ  phí xử lý nghiệp vụ /tài liệu

- Đền tiền gấp đôi giá bìa + 10.000đ phí xử lý nghiệp vụ /tài liệu (nếu không đền đúng tài liệu bị mất)

 

 

 

                       

Dịch vụ thu phí

1. Dịch vụ sao chép, in ấn tài liệu

a. Bạn đọc được phép in ấn, sao chụp tối đa 10% tổng số trang của tài liệu và không quá một lần trên một tài liệu theo quy định về quyền tác giả của pháp luật Quốc tế và Việt Nam;

b. Bạn đọc có nhu cầu in ấn, sao chụp tài liệu cần liên hệ với cán bộ thư viện để đăng ký dịch vụ theo các bước:

Bước 1: Điền thông tin vào mẫu Phiếu yêu cầu (họ tên, mã sinh viên, số điện thoại, email, tên tài liệu, số lượng trang, thời gian đăng ký v.v);

Bước 2: Cán bộ thư viện thực hiện photocopy, in ấn, scan theo yêu cầu bạn đọc. Sau khi thực hiện xong, cán bộ thư viện bàn giao cho bạn đọc;

Bước 3: Bạn đọc nhận bản sao và thanh toán phí dịch vụ với cán bộ thư viện thực hiện dịch vụ.

c. Mức giá dịch vụ sao chép, in ấn tài liệu được quy định như sau:

Photocopy: 500đ/tờ (+ chi phí vận chuyển nếu có)

In: 1000đ/tờ (+ chi phí vận chuyển nếu có)

Scan: 1500đ/trang

2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

a. Cán bộ thư viện sẽ ghi nhận yêu cầu cung cấp thông tin của bạn đọc và chuyển lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu.

b. Mức giá dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu được quy định như sau:

Photocopy: 1000đ/tờ (+ chi phí vận chuyển nếu có)

In:2000đ/tờ (+ chi phí vận chuyển nếu có)

Scan: 2000đ/trang