thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 HO-T
    Nhan đề: DESIGNING A VOCATIONAL ENGLISH CURRICULUM FOR HUE INDUSTRIAL COLLEGE /

DDC 418
Tác giả CN Hồ, Thị Quỳnh Như
Nhan đề DESIGNING A VOCATIONAL ENGLISH CURRICULUM FOR HUE INDUSTRIAL COLLEGE / Hồ, Thị Quỳnh Như; Tôn, Nữ Như Hương; Trương, Bạch Lê
Thông tin xuất bản Huế, 2018
Mô tả vật lý 265Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Tôn, Nữ Như Hương; Trương, Bạch Lê
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000045833, 000045836
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119258
00212
004160E5AB2-C22B-4089-97E9-8E7166C89502
005202010060845
008081223s2018 vm| eng
0091 0
039|a20201006084534|bhoatd|c20201006084513|dhoatd|y20200921101749|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bHO-T
100 |aHồ, Thị Quỳnh Như
245 |aDESIGNING A VOCATIONAL ENGLISH CURRICULUM FOR HUE INDUSTRIAL COLLEGE / |cHồ, Thị Quỳnh Như; Tôn, Nữ Như Hương; Trương, Bạch Lê
260 |aHuế, |c2018
300 |a265Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aTôn, Nữ Như Hương; Trương, Bạch Lê|c Ed.D.|eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000045833, 000045836
890|a2|c1|b0|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000045833 Kho Tiếng Anh 418 HO-T Đọc tại chỗ 2
2 000045836 Kho Tiếng Anh 418 HO-T Đọc tại chỗ 1