thông tin biểu ghi
  • Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: 418 LE-T
    Nhan đề: EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES REGARDING LEARNER AUTONOMY: AN EXPLORATORY STUDY AT A VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE MEKONG DELTA = NGHIÊN CỨU THĂM DÒ Ý KIẾN TỪ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TIẾNG ANH VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN DẠY HỌC TỰ CHỦ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG /

DDC 418
Tác giả CN Lê, Thanh Nguyệt Anh
Nhan đề EFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES REGARDING LEARNER AUTONOMY: AN EXPLORATORY STUDY AT A VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE MEKONG DELTA = NGHIÊN CỨU THĂM DÒ Ý KIẾN TỪ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TIẾNG ANH VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN DẠY HỌC TỰ CHỦ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG / Lê, Thanh Nguyệt Anh; Trương, Bạch Lê; Đỗ, Minh Hùng
Thông tin xuất bản Huế, 2019
Mô tả vật lý 184Tr ; 28cm.
Từ khóa tự do Lý luận phương pháp
Tác giả(bs) CN Đỗ, Minh Hùng
Tác giả(bs) CN Trương, Bạch Lê
Địa chỉ 100Kho Tiếng Anh(2): 000045877, 000046056
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119259
00212
00438E20AB9-6FC2-418F-ADB1-6A76736ED2E6
005202010060847
008081223s2019 vm| eng
0091 0
039|a20201006084754|bhoatd|c20201005075211|dhoatd|y20200921105905|zhoatd
040 |aHUCFL
041 |aENG
082 |a418|bLE-T
100 |aLê, Thanh Nguyệt Anh
245 |aEFL TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES REGARDING LEARNER AUTONOMY: AN EXPLORATORY STUDY AT A VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE MEKONG DELTA = NGHIÊN CỨU THĂM DÒ Ý KIẾN TỪ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TIẾNG ANH VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN DẠY HỌC TỰ CHỦ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG / |cLê, Thanh Nguyệt Anh; Trương, Bạch Lê; Đỗ, Minh Hùng
260 |aHuế, |c2019
300 |a184Tr ; |c28cm.
502 |aDOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
653 |aLý luận phương pháp
700 |aĐỗ, Minh Hùng|cAssoc. Prof.|eSUPERVISORS
700|aTrương, Bạch Lê|cDr.|eSUPERVISORS
852|a100|bKho Tiếng Anh|j(2): 000045877, 000046056
890|a2|c1|b0|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 000046056 Kho Tiếng Anh 418 LE-T Mượn về nhà 2
2 000045877 Kho Tiếng Anh 418 LE-T Mượn về nhà 1